بوسه بر زمین.

پاييزرابهانه اي است              براي برگ درخت چنار پير       – وسوسه رهايي در آغوش باد                       ازريشه هاي سترگ و دلمرده در زمين –                     ومن خوب مي دانم آري! پاييز بهانه اي است              براي برگ درخت چنار…

بودن

استاد فلسفه از دلایل کشتن سقراط می گفت. و این که مرگ او به خاطر فلسفه دانی او نبود. مگر نه این که افلاطون هم فلسفه می دانست. می گفت سقراط فلسفه می زیست. فلسفه ای رونده بود. و من…

حرکت از نو

انگار ديروز بود،تو حياط كوچيك دانشگاه ، بارقه هاي اميد.  و جمعي كه حرفي نو داشت  براي اهالي امروزش. يا شايد فكر مي كرد كه حرف نويي دارد! وحالا (( حركت از نو))   نقطه سر خط

اهالی دیروز

سراغ اهالی دیروز را می گیرم :   روزی بود روزگاری بود دانشگاهی بود نم نمک درسی بود کلاسی بود و استادی تشکیلاتی بود و بچه هایی یکی از یکی نازتر و… حرفی بود و حدیثی بود نقدی بود و…