تبریک روز مرد

پياده از کنارت گذشتم، گفتي:” چندي خوشگله؟” سواره از کنارت گذشتم، گفتي:” برو پشت ماشين لباسشويي بنشين!”  در صف نان، نوبتم را گرفتي چون صدايت بلندتر بود در صف فروشگاه نوبتم را گرفتي چون قدت بلندتر بود زيرباران منتظر تاکسي…

کافه پیانو

وقتی مشغول نوشتن مطلب ” مرگ هولدن کالفید” بودم و اشاره ای به کتاب کافه پیانو کردم مطمئن نبودم که مطلب بعدی در مورد این کتاب باشه و بیشتر از اون، فکر نمیکردم به خاطر اینکار بشینم و دوباره کتابش…