نظرسنجی آسوشیتد پرس و نتایج آن چه بود؟

با توجه به نظرات مطلب قبلی به نظرم مهم آمد که اصل نظرسنجی ترجمه شود. فایل انگلیسی و ترجمه فارسی آن را به صورت PDF از لینک های زیر بگیرید.این فایل شامل اصل سوالات و درصدها است. AP-GFK (Fa) AP-GfK-March-2014-Poll-Topline-Final_SCIENCE…

به تئوری "مهبانگ " مشکوکید؟ شما تنها نیستید.

به تئوری “مهبانگ[1]” مشکوکید؟ شما تنها نیستید. اسکات کلمنت[2] ترجمه از واشنگتن پست اخیر یک نظرسنجی آسوشیتد پرس نشان داده است که فقط یک نفر از هر پنج آمریکایی معتقد است که جهان 13.8 بیلیون سال پیش با مهبانگ (انفجار…