هنرِ شهری در آستانه سقوط ، نقدی بر مبلمان شهری اراک(1)

معمولا در سفرهایی که میروم به مبلمان شهری و به خصوص میدان‌های شهرهای مختلف نگاه میکنم. چیزی که برایم بسیار جالب است و جلب توجه میکند، تندیس‌ها و مجسمه‌هایی است که در میادین و پارکها استفاده میشود. همیشه برایم سوال…

معرفی کتاب: زندگی پنهان زنبورها

عسل مرهم است نقد راشل سیمون بر زندگی پنهان زنبورها نوشته سو مونک کید[1] چه چیزی راجع به زنبورها اینطور تخیل انسان‌ها را مسحور می‌کند؟در نخستین رمان سو مونک کید، زندگی پنهان زنبورها، آنها نماد تلاش، تجدید حیات و شفا…