پیروزی در مجادله (6): پیشینی‌انگاری

انسان معمولاً از واقعیت به‌عنوان سنگ محک اصول خود استفاده می‌کند و وقتی واقعیت را مشاهده کردیم، می‌توانیم اصول خود را حفظ کرده و یا تغییر دهیم. اما اگر بخواهیم کار را با اصول (امور پیشینی) شروع کنیم و از آنها به‌عنوان…

روان‌شناسی و اخلاق (4): بدبینی یا خوش‌بینی، تقابل طبیعت با تربیت

انسان برای پیشرفت هم به بدبینی نیاز دارد و هم به خوش‌بینی. خوش‌بین هواپیما را اختراع می‌کند و بدبین چتر نجات را. (ناشناس) در دو مقاله قبلی که هتاو در مورد مثبت‌اندیشی آورده بود، به‌‌نوعی می‌توان گفت بدبینی [غیرمفرط] بهتر…

نقد مقاله فدائیان جهل درشماره 12 نشریه اندیشه پویا

نویسنده: شیددخت درشماره مذکور نوشتاری با عنوان “فدائیان جهل” توسط آقای خجسته رحیمی که سمت سردبیری مجله را نیز دارا هستد در صفحه 9 به چاپ رسیده است. از آنجا که این مقاله به نظرم بسیار مغرضانه و یکسویه آمد…