معرفی کتاب: خدمتکارها (The help) نوشته کاترین استاکت

اول فیلمش رو دیدم. The Help. اسم رمان هم همینه اما به فارسی “خدمتکارها” ترجمه شده که گویای مفهوم دو پهلوی عنوان به زبان انگلیسی نیست گرچه شاید مترجم انتخاب بهتری هم نداشته چون کلمه “کمک” به فارسی اون معنا رو…