قاسم لاربن

شاید خیلی ها نام قاسم لاربن را شنیده باشند و او را بشناسند. هرچند می توانم به جرات بگویم لاربن نویسنده ای است که کمتر کسی از نسل ما او را می شناسد و یا حتی نامی از او شنیده باشند. این مساله…