موضوع شب یلدای امسال؟

  موضوعات پیشنهادی مورد بحث شب یلدای امسال؛ ۱. بررسی” آمار توصیفی و استنباطی” وبلاگ از ابتدا تا امروز؛ ۲. رفتارهای روزمره، تحلیل رفتارهای خرد و مشکلات “عدم توافق” در گروه های خرد.   * دوستان موافقت و یا عدم موافقت خود…