شب یلدای امسال

دوستان گرامی اهالی امروز با توجه به اینکه برنامه ریزی های اولیه و تنظیم زمان برای جشن یلدا (که حدود دو ماه به آن مانده) نیازمند توجه به زمان و هماهنگی برنامه کاری همه دوستان است، لطفاً پیشنهادهای خود را…

درس زیبایی

سخت آشفته و غمگین بودم…  به خودم می گفتم: بچه ها تنبل و بد اخلاقند دست کم میگیرند درس ومشق خود را… باید امروز یکی را بزنم، اخم کنم  و نخندم اصلا تا بترسند از من و حسابی ببرند… خط کشی آوردم، درهوا چرخاندم…  چشم ها در پی چوب، هرطرف می غلطید مشق ها را بگذارید…