چشمان تو …

مترسک ها به احترام توکلاه از سر برمی دارند و در دامن دشتخم می شوندهمراه با تشریفات وزش بادهاو لب های خشک خود را به حرکت در می آورندتا با صدای جویبارحضورت را خیر مقدم بگویند *** گنجشک ها با…