1984جورج اورول

چند روز پیش داشتم کتابخانه ام را مرتب می کردم که چشمم به یکی از کتاب های جورج اورول افتاد. یکی از شاهکارهای ادبیات جهان در قرن بیستم که بی تردید تاثیر شگرف و زیادی بر ادبیات و فرهنگ رسانه…

تغزل کلاسیک فارسی دستمایه نا‌انسانی کردن روابط

1- اشعار عاشقانه یا تغزلی در حد منتهای خود می‌کوشند بیانی دلنشین از رابطه‌ای درونی را به وسیله زبان بیان کنند که این رابطه را عشق می‌خوانند. از وجوه مختلف معنایی عشق که بگذریم، مهمترین وجه درونی آن دلدادگی است،…

معرفی کتاب: چاپ کتاب یا نقشه قتل درختان!

1- نمی‌دانم دستفروشی را می‌مانم که کالایش را جار می‌زند یا کسی که بعد از 4 سال و اندی فرزندی به‌دنیا آورده است و می‌خواهد به همه بگوید. اصلاً دلم نمی‌خواهد از آن کتاب-فرزندهای قبلی‌ام بگویم، آن یکی که دو…

آخرین ملاقات

  با چشمانت          نشسته در هیاتی  محزون                                          پاسخ می گویی                                                    حدیث تلخ رفتنت را                                                                               بی هیچ آوایی و دستانت                که لرزه می افکند بر اندام فنجانی که بر لب داری                                                                          غرقه در سکوت                                   …