چند قدم عقب تر…

 خانم باربارا والترز كه از مجريان بسيار سرشناس تلويزيون هاي معتبر آمريكاست سالها پيش از شروع مبارزات آزادي طلبانه افغانستان داستاني مربوط به نقشهاي جنسيتي در كابل تهيه كرد. در سفري كه به افغانستان داشت متوجه شده بود كه زنان…

کافه پیانو

وقتی مشغول نوشتن مطلب ” مرگ هولدن کالفید” بودم و اشاره ای به کتاب کافه پیانو کردم مطمئن نبودم که مطلب بعدی در مورد این کتاب باشه و بیشتر از اون، فکر نمیکردم به خاطر اینکار بشینم و دوباره کتابش…