به یادت

غضبناک می‌گذری از برابر اندک مشتاقان‌ات. و خندان درنگ می‌کنی در برابر انبوه گریزندگان‌ات. دست‌کم اندکی مردانه‌تر جان بستان، ای مرگ! ———————– نمی‌گویم بی‌مقدمه رفتی که زندگی سراسر مقدمه است، متنِ بودن‌ات اما سخت کوتاه بود. خدانگهدار رفیق. تنگدل‌ات هستم، بسیار.…

به بهانه حرفه ام 3

جامعه را می‌توان شبکه ارتباطی درنظر گرفت که با توجه به چارچوب آن، افراد با یکدیگر وارد بازی شده و یا برای هم نمایش اجرا می‌کنند . این موضوع این نکته را آشکار می‌کند که مواد سازنده جامعه، چیزی جز…

به بهانه حرفه ام 2

جامعه ساز کیست ؟ این پرسش را می توانیم درباره سایر تخصص های اجتماعی نیز بکار ببریم نظیر اینکه : دندانپزشک کیست ؟ یا خلبان کیست ؟ و یا مربی بسکتبال کیست ؟ برای تعریف هر یک از این تخصص…

به بهانه حرفه ام

برای شروع از  کم کاری خودم پوزش می خواهم و از تلاش تمامی دوستان، به خصوص هتاو عزیز، که با مطالب ارزشمندشان در زنده نگه داشتِ وبلاگ نقش اساسی داشته اند؛ قدردانی می کنم.                                                    به بهانه حرفه ام یک سالیست که با…